ผลการประกวด Singing Contest 2016 รอบ Final รุ่นอายุ 8-12 ปี ประเภทเพลง ไทยลูกทุ่ง

 • 1.ด.ญ.อมลรชา คีรีสถาวร (อานู) ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม
  เพลง : ด่วนพิศวาส
  สาขา บางนา (scbn)
  อายุ 8-12 ปี

         
  2.ด.ช.ปัณณธร สายแวว (แมชชีน) ได้รับรางวัล ดีเด่น 1
  เพลง : เสน่ห์ลูกทุ่ง
  สาชา พระราม 2 (scr2)

         
  3.ด.ช.พีรณัฐ ยี่เจริญ (หมั่นโถว) ได้รับรางวัล ดีเด่น 2
  เพลง : พิษรักพิษณุโลก
  สาขา พระราม 2 (scr2)

         
  4.ด.ช.คุณากร สุขขำ (นำเงิน) ได้รับรางวัล ชมเชย
  เพลง : คนกล่อมโลก
  สาขา บางแค (smbk)

         
  5.ด.ญ.ณฐยา เหลาผา (ไอซ์) ได้รับรางวัล ชมเชย
  เพลง : จำเสี่ยงเลี้ยงพ่อ
  สาขา ฟิวเจอร์ รังสิต (sfpr)

         
  6.ด.ญ.เบญญาภา รัตนจีนะ (หมวย) ได้รับรางวัล ชมเชย
  เพลง : จำเสี่ยงเลี้ยงพ่อ
  สาขา งามวงศ์วาน (smgv)

         
  7.ด.ญ. นันภัทร บุระเนตร (เหนือ) ได้รับรางวัล ชมเชย
  เพลง : แคนลำโขง
  สาขา รัตนาธิเบตร์ (scrb)Star Maker Event


Our Courses