ผลการประกวด Singing Contest 2016 รอบ Final รุ่นอายุ 13-18 ปี ประเภทเพลง ลูกทุ่ง

 • 1.ด.ญ.วิพิชชญาณ์ อริยชาติเมธี (หลิว) ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม
  เพลง : เพลงรักเพลงคิดถึง
  สาขา บางแค (smbk)
  อายุ 14 ปี

         
  2.ด.ญ.มัณฑิตา ภู่บัว (ครีม) รางวัล ดีเด่น 1
  เพลง : รอพี่ที่พุมเรียง
  สาชา พระราม 2 (scr2)
  อายุ 14 ปี

         
  3.ด.ญ.สิริยากร หลกภิชาติ (ออมสิน) รางวัล ดีเด่น 2
  เพลง : เปิดใจ
  สาขา พระราม 2 (scr2)
  อายุ 13 ปี

         
  4.นาย ชาญวิทย์ เพิ่มสมบูรณ์ (แม็ค) รางวัล ชมเชย
  เพลง : มาลัยน้ำใจ
  สาขา บางกะปิ (smbp)
  อายุ 15 ปีStar Maker Event


Our Courses