ผลการประกวด Singing Contest 2016 รอบ Final รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป ประเภทเพลง ไทยสากล

 • 1.นาย สหภพ เลิศวงศ์ภักดี (มาร์ค) รางวัล ดีเด่น 1
  เพลง : รักเธอ
  สาชา บางแค (smbk)
  อายุ 20 ปี

         
  2.น.ส.วิลัยลักษณ์ อร่ำคำ (เกมส์) รางวัล ดีเด่น 2
  เพลง : รู้ไหมว่าคิดถึง
  สาขา บางแค (smbk)
  อายุ 19 ปี

         
  3.น.ส.ฉัตรนภา ยางขันธ์ (น้ำฝน) รางวัล ชมเชย
  เพลง : ตะวันยังมีให้เห็น
  สาขา บางนา (scbn)
  อายุ 19 ปี

         
  4.นาย ณัฐภัทร วรประเศริฐศิลป์ (บุ๊ค) รางวัล ชมเชย
  เพลง : เจ็บแต่จบ
  สาขา บางนา (scbn)
  อายุ 22 ปี

         
  5.นาย ณัฐพล เอี่ยมพงษ์ (นัด) รางวัล ชมเชย
  เพลง : ผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรง
  สาขา รัตนาธิเบตร์ (scrb)
  อายุ 20 ปีStar Maker Event


Our Courses