ผลการประกวด Singing Contest 2016 รอบ Final รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป ประเภทเพลง สากล

 • 1.น.ส. สุพิชฌาย์ สุตัณฑะวิบูลย์ (มินนี่) รางวัล ยอดเยี่ยม
  เพลง : Home
  สาขา เมเจอร์ รัชโยธิน (smrt)
  อายุ 19 ปี

         
  2.นาย ณัฎฐ์ปณัย อรรถกิจทวี (ปอณ) รางวัล ดีเด่น 1
  เพลง : Brave
  สาชา พารากอน (sspg)
  อายุ 20 ปี

         
  3.น.ส.กสิณา แก้วเกตุสัมพันธ์ (โนเบล) รางวัล ดีเด่น 2
  เพลง : Think of me
  สาขา ปิ่นเกล้า (scpk)
  อายุ 19 ปี

         
  4.น.ส. ภัณฑิรา เค้าอุทัย (ควีน) รางวัล ชมเชย
  เพลง : On my own
  สาขา เมเจอร์ รัชโยธิน (smrt)
  อายุ 19 ปี

         
  5.นาย ปรินทร์ ไทยเจริญ (ปิน) รางวัล ชมเชย
  เพลง : Nothing on you
  สาขา แจ้งวัฒนะ (scjn)
  อายุ 20 ปี

         
  6.นาย ศิรวิชญ์ โคตรพงศ์ (ฟิล์ม) รางวัล ชมเชย
  เพลง : Just the two of us
  สาขา แจ้งวัฒนะ (scjn)
  อายุ 20 ปี

         
  7.น.ส.ชญานิศ สำรองสุชาติ (มิน) รางวัล ชมเชย
  เพลง : Hopelessly devoted to you
  สาขา บางแค (smbk)
  อายุ 19 ปีStar Maker Event


Our Courses