ผลการประกวด Singing Contest 2016 รอบ Final รุ่นอายุ 5-7 ปี ประเภททีม

  • ทีม.Les jolies fills (ท่าจีน,พลอย,น้ำฟ้า,เฮอิน)
    เพลง : แม่มด
    สาชา พระราม 2 (scr2)
    อายุ 6 ปี


Star Maker Event


Our Courses